Sprzedaż wyrobów hutniczych

WYROBY HUTNICZE
tel. 693 117 213

Stal zbrojeniowa
Pręty żebrowane
Pręty okrągłe gładkie
Pręty płaskie (płaskowniki)
Pręty kwadratowe (kwadraty)
Walcówka gładka prostowana

Siatki stalowe zgrzewane
różnych grubości i rozmiarów

Profile zimnogięte prostokątne
Profile zimnogięte kwadratowe
Kształtowniki zimnowalcowane
Kształtowniki gorącowalcowane
Ceowniki zimnogięte
Ceowniki gorącowalcowane

Rury czarne i ocynkowane ze szwem
Rury czarne bez szwu walcowane na gorąco
Rury stalowe bez szwu kotłowe

Teowniki
Dwuteowniki